ANUNȚ

Centrul de formare profesională continuă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți  aduce la cunoștința doritorilor de a beneficia de:

– Studii de Calificare profesională suplimentară la specialitatea Pedagogie preșcolară, durata studiilor – 1 an academic, numărul total de ore – 1800;

– Studii de Calificare profesională suplimentară la specialitatea Pedagogie în învățământul primar, durata studiilor – 1 an academic, numărul total de ore – 1800;

– Studii de Recalificare profesională la specialitatea Pedagogie preșcolară, durata studiilor – 2 ani academici, numărul total de ore – 3600;

– Studii de Recalificare profesională la specialitatea Pedagogie în învățământul primar, durata studiilor – 2 ani academici, numărul total de ore – 3600.

ADMITEREA LA STUDIILE SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 19 AUGUST 2019 – 26 SEPTEMBRIE 2019

Solicitările preventive pot fi adresate/înregistrate:

on-line, pe site-ul usarb.md (pagina Formare continuă); la telefon 0231 52412; adresare personală la Centrul de Formare Profesională Continuă, biroul 416, corpul 4, m. Bălți, str. Pușkin, 38

Pentru înregistrare la studii solicitanții urmează să se prezinte în perioada de admitere la Centrul de Formare Profesională Continuă, biroul 416, corpul 4, m. Bălți, str. Pușkin, 38