CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

ANUNȚĂ

Oferta de formare profesională continuă a cadrelor didactice preuniversitare pentru perioada de toamnă, anul 2019 aici