ANUNȚ

Centrul de formare profesională continuă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți continua înregistrarea formabililor la cursurile de formare profesională continua la următoarele specialități:

Instruire artistică

Educație muzicală

Educație muzicosofică

Educație muzicală timpurie

Limba și literatura engleză

Limba și literatura germană

Limba și literatura franceză

Limba și literatura română (alolingvi)

Pedagogie în învățământul primar

Pedagogie preșcolară

Matematică

Pentru înregistrare la studii solicitanții urmează să se prezinte în perioada de admitere la Centrul de Formare Profesională Continuă, biroul 416, corpul 4, m. Bălți, str. Pușkin, 38