Centrul de formare profesională continuă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți aduce la cunoștința doritorilor de a beneficia de studii la

Programul de formare profesională

MODULUL PSIHOPEDAGOGIC

cu durata de 60 de credite de studii transferabile

 

ADMITEREA LA STUDIILE SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 4 noiembrie – 20 decembrie 2019

Solicitările preventive pot fi adresate/înregistrate:

on-line, pe site-ul usarb.md (pagina Formare continuă); la telefon 0231 52412; adresare personală la Centrul de Formare Profesională Continuă, biroul 416, corpul 4, m. Bălți, str. Pușkin, 38

Pentru înregistrare la studii solicitanții urmează să se prezinte în perioada de admitere la Centrul de Formare Profesională Continuă, biroul 416, corpul 4, m. Bălți, str. Pușkin, 38