STIMAȚI COLEGI,

marți, 29.06.2021, 14.00-18.00,

Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în vederea satisfacerii necesităților de formare profesională continuă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar, organizează, online, pe platforma Google MEET,

webinarul UTILIZAREA TABELELOR ELECTRONICE.

Formator: Corina NEGARA, conf. univ., dr. 

Pentru înscriere, în perioada 24.06.2021-28.06.2021, accesați: https://forms.gle/ri45igXPfq3FSSEb8