Webinarul UTILIZAREA TABELELOR ELECTRONICE

_____Formarea competențelor digitale constituie un obiectiv al strategiei de dezvoltare a oricărei instituții. În acest sens, în data de 29 iunie 2021, Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în colaborare cu Catedra de matematică și informatică, a organizat Webinarul UTILIZAREA TABELELOR ELECTRONICE, formator – conf. univ., dr. Corina NEGARA.

_____Elementele unui tabel Excel, formatarea acestuia, filtrarea și sortarea datelor dintr-o zonă, alternarea în rânduri, selectarea și aplicarea mai multor funcții au constituit doar câteva din „ingredientele” acestui webinar, provocându-i pe participanți și creând o atmosferă plăcută de lucru.

_____În același context, Doamna formator a relevat importanța utilizării tabelelor electronice, specificând că acest instrument de lucru ar facilita gestionarea și analizarea unui grup de date asociate. De asemenea, Doamna Corina NEGARA, punctual, a explicat parcursul creării și „valorificării” tabelelor electronice, solicitându-le formabililor realizarea unui produs.

_____În final, circa 80 de participanți: cadre didactice, manageri, metodiști în învățământ, laboranți etc. și-au exprimat satisfacția unei experiențe utile, asigurându-ne că în cel mai apropiat timp abilitățile formate în cadrul webinarului vor fi aplicate.

_____Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în asentimentul participanților la webinar, îi mulţumește distinsei noastre colege, conf. univ., dr. Corina NEGARA, pentru colaborarea cu CFPC USARB și ne exprimăm speranţa că proiectele comune, valorificate în cadrul webinarelor, seminarelor, trainingurilor vor continua.