Webinarul PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A OBIECTELOR TEHNICE

Aplicarea tehnologiilor informaționale în diferite domenii ale științei condiționează dezvoltarea continuă și creșterea profesională a personalului oricărei instituții. În acest sens, în perioada 06.07.2021-15.07.2021, Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în colaborare cu Catedra de științe fizice și inginerești, a organizat Webinarul PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A OBIECTELOR TEHNICE (curs de inițiere), formator – conf. univ., dr. Alexandr OJEGOV.

În cadrul webinarului, formabilii au făcut cunoștință cu mediul de proieсtare asistată de calculator – PAC – AutoCAD, destinat elaborării desenelor tehnice a obiectelor cu aplicații în diferite domenii tehnice: desenul tehnic de construcții de mașini, geometria descriptivă, studiul și tehnologia materialelor, radioelectronică și radiotehnică, elaborarea și modelarea formelor vestimentare.

Parcursul webinarului a presupus relevarea importanței utilizării PAC, concomitent, specificându-se că acest instrument de lucru ar facilita elaborarea documentației grafice. De asemenea, destul de meticulos, a fost explicat „itinerarul” creării și modificării obiectelor tehnice cu aplicarea AutoCAD, solicitându-le formabililor realizarea unui produs.

În final, cadrele didactice ale Catedrei de științe fizice și inginerești și-au exprimat speranța că, în scopul asigurării continuității cursului PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A OBIECTELOR TEHNICE, urmează alte webinare, care, cu certitudine, vor contribui la formarea profesională.

Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în numele participanților la webinar, exprimă sincere mulţumiri colegului, conf. univ., dr. Alexandr OJEGOV, pentru colaborarea cu CFPC USARB.