Webinarul PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A OBIECTELOR TEHNICE

Webinarul PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A OBIECTELOR TEHNICE Aplicarea tehnologiilor informaționale în diferite domenii ale științei condiționează dezvoltarea continuă și creșterea profesională a personalului oricărei instituții. În acest sens, în perioada 06.07.2021-15.07.2021, Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în colaborare cu Catedra de științe fizice și inginerești, a…

Read More

Webinar UTILIZAREA TABELELOR ELECTRONICE

Webinarul UTILIZAREA TABELELOR ELECTRONICE _____Formarea competențelor digitale constituie un obiectiv al strategiei de dezvoltare a oricărei instituții. În acest sens, în data de 29 iunie 2021, Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în colaborare cu Catedra de matematică și informatică, a organizat Webinarul UTILIZAREA TABELELOR ELECTRONICE, formator –…

Read More