Webinarul PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A OBIECTELOR TEHNICE

Webinarul PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A OBIECTELOR TEHNICE Aplicarea tehnologiilor informaționale în diferite domenii ale științei condiționează dezvoltarea continuă și creșterea profesională a personalului oricărei instituții. În acest sens, în perioada 06.07.2021-15.07.2021, Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în colaborare cu Catedra de științe fizice și inginerești, a…

Read More