CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE USARB ȘI CPIC PERIOADA 20.06.2022 – 02.07.2022

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE USARB ȘI CPIC PERIOADA 20.06.2022 – 02.07.2022 Centrul Formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în perioada 20.06.2022 – 02.07.2022, a organizat cursuri de formare profesională continuă, modulele Crearea spațiilor educaționale prin intermediul platformei MOODLE; Evaluarea. Succesul și insuccesul academic; Psihologia motivației: de…

Read More

Seminarul metodico-științific cu genericul CHIMIA: ASPECTE ALE ÎNSUȘIRII DISCIPLINEI.

Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în colaborare cu Catedra de științe fizice și inginerești, a organizat, în perioada 06.05.2022 – 20.05.2022, format online, Seminarul metodico-științific cu genericul CHIMIA: ASPECTE ALE ÎNSUȘIRII DISCIPLINEI. Formatorul Vasilii Șaragov, doctor habilitat în chimie, doctor în științe tehnice, cercetător științific, a pus…

Read More