Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în colaborare cu Catedra de științe fizice și inginerești, a organizat, în perioada 06.05.2022 – 20.05.2022, format online, Seminarul metodico-științific cu genericul CHIMIA: ASPECTE ALE ÎNSUȘIRII DISCIPLINEI.

Formatorul Vasilii Șaragov, doctor habilitat în chimie, doctor în științe tehnice, cercetător științific, a pus în discuție câteva aspecte ale însușirii chimiei, provocând participanții la dezbateri, polemici și schmb de bune practici, în vederea aplicării tehnicilor/strategiilor didactice în procesul de predare-învățare-evaluare a disciplinei chimia.

În același context, s-a relevat faptul că analiza de sistem este o direcție științifică nouă, iar conținuturile: Analiza unor noțiuni fundamentale ale chimiei și fizicii; Caracterizarea substanțelor chimice din poziția analizei de sistem; Determinarea factorilor care influențează rezultatul experimentului din poziția analizei de sistem au constituit tematica Seminarului. În cele trei ședințe, au fost caracterizate și clasificate substanțele din poziția analizei de sistem, au fost „examinați” factorii ce influențează asupra realizării unui experiment chimic.

Participanții la seminar, cadrele didactice din instituțiile preuniversitare și universitare de învățământ, au manifestat interes deosebit, implicându-se în discuție, adresând întrebări, oferind sugestii pentru aplicarea conținuturilor cercetate, menționând că obiectul analizei de sistem este căutarea soluționării problemelor practice concrete pe baza metodologiei de sistem.

Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în asentimentul participanților la seminar, exprimă sincere mulţumiri domnului Vasilii ȘARAGOV, doctor habilitat în chimie, doctor în științe tehnice, cercetător științific, pentru implicare și deschidere.