Seminarul metodico-științific cu genericul CHIMIA: ASPECTE ALE ÎNSUȘIRII DISCIPLINEI.

Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în colaborare cu Catedra de științe fizice și inginerești, a organizat, în perioada 06.05.2022 – 20.05.2022, format online, Seminarul metodico-științific cu genericul CHIMIA: ASPECTE ALE ÎNSUȘIRII DISCIPLINEI. Formatorul Vasilii Șaragov, doctor habilitat în chimie, doctor în științe tehnice, cercetător științific, a pus…

Read More