Instituția Publică Liceul Teoretic „M. Eminescu” din Bălți a beneficiat în perioada 18.11.2023-16.12.2023 de cursuri de formare profesională continuă gratuite în cadrul Programului Național „Investim în Profesori”, susținut financiar de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Echipa de formatori ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au organizat 9 ateliere cu prezență fizică în zilele de 18.11.2023, 25.11.2023 și 02.12.2023 în incinta instituției, iar restul întâlnirilor au avut loc online prin videoconferințe prin intermediul Google Meet sau Zoom.

În cadrul întrunirilor s-a discutat despre:

  • definirea rolurilor profesorului și elevului și impactul acestei relații asupra procesului de învățare;
  • promovarea unei comunicări pozitive și deschise între școală și părinți;
  • implicarea părinților în procesul de învățare al copiilor, motivându-i să participe activ la educația acestora;
  • crearea și să menținerea parteneriatelor solide cu părinții, în care se lucrează împreună pentru binele copiilor;
  • crearea unui mediu în care părinții se sprijină reciproc și se implica activ în educația copiilor, promovând învățarea continuă în familie;
  • legislația educațională în RM și reglementările profesionale (CM; CE; Regulamentul de funcționare a instituției), Codul de etică etc.;
  • strategiile eficiente pentru stimularea motivației școlare;
  • modalități de recunoaștere a propriilor emoții, înțelegerea emoțiilor elevilor, colegilor, părinților și cum acestea pot influența comportamentul și relațiile interpersonale;
  • tehnologia didactică în contextul educației incluzive etc.

Mesaj de gratitudine pentru formatorii Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți pentru cadrele didactice din Instituția Publică Liceul Teoretic „M. Eminescu” din Bălți!

#InvestimînProfesori #USARB #CFPC #dezvoltareprofesională #calitate Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova USARB – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți