Programe de formare continuă

cursuri şi programe de recalificare profesională  /  cursuri şi programe de calificare suplimentară   /  cursuri de perfecționare  /  specializare multidisciplinare de scurtă durată  /  cursuri tematice de perfecționare  /  specializare

Misiune

Oferirea de programe de formare valoroase atât din punct de vedere teoretic, cât și practic, în conformitate cu cerințele sistemului educațional din țară și adaptate nevoilor pieței muncii, recunoscute la nivel național de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Valori asumate

centrare pe nevoile beneficiarilor  /  responsabilitate profesională  /  promovarea excelenței  /  corectitudine  /  cooperare și comunicare  /   adaptabilitate la cerințele pieții muncii